Demo

T21 (21. 05 - 27. 05. 2018)

Peronospóra

Opatrenie nepotrebné
Infekcia:
Vysoké riziko
Odporúčanie zohľadňuje zásah v predchádzajúcom týždni.
Infekčné riziko je stále vysoké, ale ochranné opatrenie nie je potrebné s ohľadom na zásah v predchádzajúcom týždni. Ak ste ochranné opatrenie nevykonali v predchádzajúcich týždňoch, zásah je potrebné vykonať čo najskôr.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Múčnatka

Opatrenie potrebné
Infekcia:
Nízke riziko
Brať do úvahy rizikové fenologické štádium.
I napriek tomu, že je nízke infekčné riziko, upozorňujeme na citlivosť fenologického štádia.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie
* In case you did not treat last week, do it now.

Pleseň sivá

Opatrenie nepotrebné
Infekcia:
Nízke riziko
Priebeh počasia neovplyvní infekčné riziko.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Obaľovač

Predpoveď pre vybraný týždeň

21. 05. 2018
Monday
Opatrenie nepotrebné
22. 05. 2018
Tuesday
Opatrenie nepotrebné
23. 05. 2018
Wednesday
Opatrenie nepotrebné
24. 05. 2018
Thursday
Opatrenie nepotrebné
25. 05. 2018
Friday
Opatrenie nepotrebné
26. 05. 2018
Saturday
Opatrenie nepotrebné
27. 05. 2018
Sunday
Opatrenie nepotrebné
Graf:
 • Nevyliahnuté motýle (samce) %
 • Nevyliahnuté motýle (samice) %
 • Znášky vajíčok %
 • Liahnutie lariev %
 • Notifikácie
* V prípade odporúčania larvicídu postupujte podľa odporúčania iba v prípade, že ste krátko predtým nepoužili ovo-larvicíd.