Demo

T22 (28. 05 - 03. 06. 2018)

Peronospóra

Opatrenie potrebné
Infekcia:
Vysoké riziko
Aj bez zrážkovej činnosti v danom týždni je infekčné riziko vysoké, ochranné opatrenie je potrebné vykonať čo najskôr.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Múčnatka

Opatrenie potrebné
Infekcia:
Vysoké riziko
Očakávaná zmena počasia môže viesť k náhlej infekcii porastu.
Nástup teplého počasia po období intenzívnych zrážok zvyšuje infekčné riziko.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie
* In case you did not treat last week, do it now.

Pleseň sivá

Opatrenie potrebné
Infekcia:
Nízke riziko
I napriek tomu, že je nízke infekčné riziko, upozorňujeme na významný reprodukčný potenciál patogénu.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Obaľovač

Predpoveď pre vybraný týždeň

28. 05. 2018
Monday
Opatrenie nepotrebné
29. 05. 2018
Tuesday
Opatrenie nepotrebné
30. 05. 2018
Wednesday
Opatrenie nepotrebné
31. 05. 2018
Thursday
Opatrenie nepotrebné
01. 06. 2018
Friday
Opatrenie nepotrebné
02. 06. 2018
Saturday
Opatrenie nepotrebné
03. 06. 2018
Sunday
Opatrenie nepotrebné
Graf:
 • Nevyliahnuté motýle (samce) %
 • Nevyliahnuté motýle (samice) %
 • Znášky vajíčok %
 • Liahnutie lariev %
 • Notifikácie
* V prípade odporúčania larvicídu postupujte podľa odporúčania iba v prípade, že ste krátko predtým nepoužili ovo-larvicíd.