Icon-Simple/Hamburger/Hamburger Created with Sketch.

Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy upravené: 13. mája 2018


Night sky, s.r.o. ("my"alebo "naše") prevádzkuje webovú stránku www.vitiport.com a mobilnú aplikáciu Vitiport (ďalej len "Služba").

Táto stránka Vás informuje o pravidlách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a sprístupňovania osobných údajov pri používaní našej služby a možností, ktoré máte v súvislosti s týmito údajmi.

Vaše údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie Služby. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito pravidlami. Výrazy používané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Všeobecný obchodných/zmluvných podmienkach, ak nie sú v Zásadách ochrany osobných údajov definované inak.

Definície

Služba

Služba znamená webovú stránku www.vitiport.com a Vitiport mobilnú aplikáciu prevádzkované spoločnosťou Night sky, s.r.o.

Osobné údaje

Osobné údaje sú údaje o osobe, ktorú je možné na základe týchto údajov identifikovať (alebo z týchto a iných informácií, ktoré máme alebo sa pravdepodobne dostanú do nášho vlastníctva).

Údaje o používaní

Údaje o používaní sú údaje zhromažďované automaticky buď použitím Služby alebo samotnou infraštruktúrou Služby (napríklad dĺžka návštevy stránky).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia.

Správca údajov

Správca údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účel spravovania údajov a spôsob akým sa osobné údaje sprácovávajú alebo budú spracovávať. Pre účel týchto Zásad ochrany osobných údajov sme Správcom údajov.

Spracovateľ údajov

Spracovateľ údajov je fyzická alebo právnické osoba, ktorá vykonáva spravovanie údajov na základe zmluvy so správcom údajov. Môžeme využívať služby viacerých Spracovateľov údajov aby sme spracovávali Vaše údaje čo najefektívnejšie.

Subjekt údajov (alebo Používateľ)

Subjekt údajov je akákoľvek osoba, ktorá používa našu Službu a je subjektom Osobných údajov.


Zber informácií a ich využitie

Zhromažďujeme niekoľko typov informácií na rôzne účely, aby sme Vám mohli poskytovať a zlepšovať našu Službu.

Typy zhromažďovaných informácií
Osobné údaje

Pre používanie našej Služby, Vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných informácii, ktoré môžu byť použité za účelom Vás kontaktovať alebo identifikovať (“Osobné údaje”). Údaje zahŕňajú, a nemusia byť limitované len na:

 • Emailová adresa
 • Krstné meno a priezvisko
 • Adresa, Štát, PSČ, Mesto
 • Cookies and Údaje o používaní

Môžeme použiť osobné údaje, aby sme Vás mohli kontaktovať prostredníctvom bulletinov, marketingových alebo propagačných materiálov a ďalších informácií, ktoré by Vás mohli zaujímať. Môžete sa rozhodnúť, že si neprajete dostávať od nás takéto materiály. V tom prípade postupujte podľa pokynov uvedených v nami odoslanom e-maile alebo kliknutím opt-out odkazu na odhlásenie.

Údaje o používaní

Môžeme zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač pošle vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď sa pripojíte k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia ("Údaje o používaní").

Tieto Údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako napríklad IP adresu vášho počítača, typ prehliadača, verziu prehliadača, stránky našej Služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, identifikátory zariadení a iné diagnostické údaje.

Ak sa pripájete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia, tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako napríklad typ použitého mobilného zariadenia, jedinečné ID mobilného zariadenia, adresu IP mobilného zariadenia, operačný systém zariadenia, typ internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Údaje o polohe

S udelením Vášho súhlasu, môžeme použiť a ukladať Informácie o vašej polohe ("Údaje o polohe"). Tieto údaje používame na poskytovanie funkcií našej Služby, na jej zlepšenie a personalizáciu.
Kedykoľvek môžete povoliť alebo zakázať služby určovania údajov o polohe pomocou nastavení zariadenia.

Sledovanie aktivity - cookies

Používame cookies a obdobné technológie na sledovanie aktivity v rámci našej Službe a na uchovávanie určitých informácií.

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookies sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej lokality a ukladajú sa do zariadenia. Obdobné technológie, ktoré sa tiež používajú, sú tagy, skripty, a beacons na zbieranie informácií, na zlepšenie a analýzu našej Služby.

Môžete nastaviť Váš prehliadač, tak aby odmietol všetky súbory cookie alebo indikoval, kedy bol cookie súbor odoslaný. Avšak ak neakceptujete súbory cookies, môže to obmedziť niektoré časti funkcionality našej Služby.


Príklady Cookies, ktoré používame:
 • Dočasné relačné Cookies (Session Cookies) používame na prevádzku našej Služby.
 • Cookies preferencií (Preference Cookies) používame na zapamätanie Vašich preferencií a rozličných nastavení.
 • Bezpečnostné Cookies z bezpečnostných dôvodov.
Použitie údajov
Night sky, s.r.o. používa získané údaje na rôzne účely:
 • Na poskytovanie našej Služby
 • Notifikácie o zmenách v rámci našej Služby
 • Umožniť Vám podielať sa na interaktívnych aspektoch našej Služby, ak sa tak rozhodnete
 • Poskytovanie zákazníckej podpory
 • Analýza informácií za účelom vylepšovania našej Služby
 • Monitoring používania Služby
 • Detekcia, prevencia a riešenie technických problémov
 • Poskytovanie noviniek, špeciálnych ponúk v prípade, že nezvolíte odhlásenie od odberu týchto infomácií.

Právny základ pre spracovanie údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov spoločnosťou Night sky, s.r.o. uvedených v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov závisí od zhromažďovaných Osobných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

Night sky, s.r.o. spracováva Vaše Osobné údaje pretože:

 • Napĺňame zmluvný vzťah, ktorý s Vami máme
 • Ste nám poskytli súhlas
 • Spracovávanie je v našom legitímnom záujme a Vaše práva nie sú narušené
 • Konáme zo zákonnej povinnosti

Uchovávanie údajov

Night sky, s.r.o. uchová vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak budeme musieť uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), na riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a pravidiel.

Night sky, s.r.o. Tiež uchová Údaje o používaní na účel interných analýz. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú na kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti, na zlepšenie funkcionality našej Služby, alebo sme zo zákona povinní tieto údaje uchovať dlhšie.

Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane Osobných údajov, môžu byť prenášané na — a ukladané na — počítače nachádzajúce sa mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od tých, z Vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Slovenska a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, vezmite prosím na vedomie, že prenesieme údaje vrátane Osobných údajov na Slovensko, kde ich spracujeme.

Night sky, s.r.o. podnikne všetky kroky primerané potrebe zabezpečenia toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne, v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a aby sa vaše osobné údaje nepreniesli do organizácie alebo krajiny, pokiaľ tam neexistuje adekvátna kontrola, vrátane zabezpečenia Vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejňovanie údajov

Zverejnenie z dôvôdu výkonu práva

Za určitých okolností, Night sky, s.r.o. môže mať povinnosť zverejneniť Vaše Osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo platná žiadosť verejných orgánov (napríklad súd alebo vládna agentúra).

Zákonné požiadavky
Night sky, s.r.o. môže zverejniť Vaše Osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenie je potrebné na:
 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Ochránenie práv alebo majetku spoločnosti Night sky, s.r.o.
 • Zabránenie alebo vyšetrenie prípadného zámerného nekalého konania v súvislosti s našou Službou
 • Ochranu osobnej bezpečnosti používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadna metóda prenosu dát cez internet alebo metóda elektronického ukladania dát nie je 100 %-ne bezpečná. Aj keď používame všetky komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Ak ste rezidentom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Night sky, s.r.o. má za cieľ podniknúť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, doplniť, odstrániť alebo obmedziť používanie Vašich osobných údajov.

Ak chcete byť informovaní o tom, aké osobné údaje o Vás máme a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, prosím kontaktujte nás na: info@vitiport.com

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o Vás máme. Vždy, keď je to možné, môžete pristupovať, aktualizovať alebo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov priamo v sekcii nastavení účtu. Ak sa Vám samým nepodarí vykonať tieto kroky, prosím kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli.

Právo na opravu. Máte právo na opravu Vašich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na obmedzenie. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov.Máte právo dostať kópiu informácií, ktoré o Vás máme v štruktúrovanom, strojom-čitateľnom a bežne používanom formáte

Právo na zrušenie súhlasu. Máte tiež právo kedykoľvek odobrať svoj súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou Night sky,s.r.o.

Upozorňujeme, že pred tým, než odpovieme na takéto požiadavky, môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti.

Máte právo sťažovať sa Orgánom Ochrany údajov o našom spôsobe zbierania a používania Vašich Osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho orgánu na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Poskytovatelia služieb

Môžeme najať spoločnosti a jednotlivcov (tretie strany) - "poskytovateľov služieb", aby zabezpečovali poskytovanie našej Služby, poskytovali Službu v našom mene, vykonávali iné služby súvisiace s našom Službou alebo nám asistovali pri analýze spôsobu využívania našej Služby.

Tieto tretie strany majú prístup k Vašim Osobným údajom len na vykonanie týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na akýkoľvek iný účel.

Analýza

Na monitorovanie a analýzu používanie našej Služby môžeme použiť služby tretích strán “poskytovateľov služieb”.

Google Analytics

Služba Google Analytics je webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Spoločnosť Google používa hromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže používať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám vlastnej reklamnej siete.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Podmienok ochrany osobných údajov spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Behaviorálny remarketing

Night sky, s.r.o. využíva remarketingové služby na propagáciu na webových stránkach tretích strán, po tom ako ste navštívili našu Službu. My a naši dodávatelia (tretie strany) používame súbory cookies na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev našej Služby.

Google AdWords

Remarketingová služba Google AdWords je poskytovaná spoločnosťou Google Inc.

Môžete odstúpiť od Google Analytics pre Display Advertising a prispôsobiť reklamy siete Google Display Network na stránke Nastavenia reklám Google: http://www.google.com/settings/ads

Spoločnosť Google tiež odporúča nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie služby Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - pre váš webový prehliadač. Google Analytics Opt-out doplnok prehliadača poskytuje návštevníkom možnosť zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov službou Google Analytics.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke - Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Remarketingová služba Facebook je poskytovaná spoločnosťou Facebook Inc.

Viac informácií o inzercii na základe záujmov z Facebooku nájdete na tejto stránke: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Ak chcete odhlásiť sa od reklám založených na záujmoch z Facebooku, postupujte podľa týchto inštrukcií: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Spoločnosť Facebook dodržiava zásady samoregulácie pre online behaviorálnu reklamu založené spoločnosťou Digital Advertising Alliance. Môžete sa tiež odhlásiť z Facebooku a iných zúčastnených spoločností prostredníctvom Digitálnej reklamnej aliancie v USA http://www.aboutads.info/choices/, aliancie digitálnej reklamy Kanady v Kanade http://youradchoices.ca/ alebo Európskej interaktívnej aliancie pre digitálnu reklamu v Európe http://www.youronlinechoices.eu/ alebo zrušiť nastavenie mobilného zariadenia. Viac informácií o praktikách ochrany osobných údajov Facebooku nájdete na stránke Facebook Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné weby, ktoré nie sú v našej prevádzke. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránku tretej strany. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov pre každú stránku, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Naša služba sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 18 rokov ("deti").

Nebudeme vedome zbierať osobné informácie od žiadnej osoby mladšej ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše deti nám poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak si uvedomíme, že sme získali osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše pravidlá ochrany osobných údajov. Budeme Vás informovať o všetkých zmenách uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Oznámíme vám e-mailom a / alebo dôležitým upozornením na našej Službe pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Zásady ochrany osobných údajov pri všetkých zmenách. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné, zverejnením na tejto stránke.

Kontaktuje nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte nás emailom na: info@vitiport.com