Icon-Simple/Hamburger/Hamburger Created with Sketch.

O nás

Naša misia

Usilujeme o nahradenie konvenčných chemických metód ochrany rastlín metódami sofistikovanejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu, založených na vedomostiach a poznaní, ktoré neohrozujú ľudské zdravie ani živú prírodu.

Oblasť našej expertízy

Naša spoločnosť neustále pracuje na inovatívnych riešeniach, ktoré reagujú na potreby poľnohospodárskeho sektora. S týmto cieľom rozvíjame nasledujúce línie výskumu a vývoja:

  • 1.Proaktívna ochrana : Globálna prognostická platforma pre vinohradníkov a vinárov - VITIPORT
  • 2.Ochrana rastlín : Nový koncept ochrany “NDM látky” (natural defense messengers)
  • 3.CERTIFIKÁCIA "WINE FINGER PRINT" : Unikátna technológia overenia pôvodu vína - ochrana pôvodu na najvyššej úrovni

Tím expertov

VITIPORT bol vytvorený tímom skúsených odborníkov z viacerých európskych krajín s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti fytopatológie, entomológie, agronómie, matematickej analýzy, programovania, IT a marketingu.

RNDr. Bruno GABEL, CSc.

Spoluzakladateľ and CRO

RNDr. Bruno GABEL, CSc. je vedecký pracovník s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany rastlín. Pôsobil na viacerých vedeckých a výskumných pracoviskách v Európe a USA.

Jeho výskumné aktivity sa sústreďujú na vývoj nových metód a inovatívnych prostriedkov ochrany viniča a ovocných drevín pred kľúčovými patogénmi. V tejto oblasti je autorom mnohých odborných publikácii, vedeckých prác, popularizačných článkov a niekoľkých priemyselných patentov.

V súčasnosti pôsobí ako privátny vinohradnícky audítor, fytopatologický poradca pre významné vinohradnícke podniky a odborný garant poradenského portálu VITIPORT.