Demo

T20 (14. 05 - 20. 05. 2018)

Peronospóra

Opatrenie potrebné
Infekcia:
Vysoké riziko
Vysoké infekčné riziko a citlivá fenofáza.
Infekčné riziko je vysoké, navyše upozorňujeme aj na citlivosť fenologického štádia.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Múčnatka

Opatrenie nepotrebné
Infekcia:
Nízke riziko
Priebeh počasia neovplyvní infekčné riziko.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie
* In case you did not treat last week, do it now.

Pleseň sivá

Opatrenie nepotrebné
Infekcia:
Nízke riziko
Priebeh počasia neovplyvní infekčné riziko.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Obaľovač

Predpoveď pre vybraný týždeň

14. 05. 2018
Monday
Opatrenie nepotrebné
15. 05. 2018
Tuesday
Opatrenie nepotrebné
16. 05. 2018
Wednesday
Opatrenie nepotrebné
17. 05. 2018
Thursday
Opatrenie nepotrebné
18. 05. 2018
Friday
Opatrenie nepotrebné
19. 05. 2018
Saturday
Opatrenie nepotrebné
20. 05. 2018
Sunday
Opatrenie nepotrebné
Graf:
 • Nevyliahnuté motýle (samce) %
 • Nevyliahnuté motýle (samice) %
 • Znášky vajíčok %
 • Liahnutie lariev %
 • Notifikácie
* V prípade odporúčania larvicídu postupujte podľa odporúčania iba v prípade, že ste krátko predtým nepoužili ovo-larvicíd.