Demo

T19 (07. 05 - 13. 05. 2018)

Peronospóra

Opatrenie nepotrebné
Infekcia:
Nízke riziko
Priebeh počasia neovplyvní infekčné riziko.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Múčnatka

Opatrenie nepotrebné
Infekcia:
Nízke riziko
Priebeh počasia neovplyvní infekčné riziko.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie
* In case you did not treat last week, do it now.

Pleseň sivá

Opatrenie nepotrebné
Infekcia:
Nízke riziko
Priebeh počasia neovplyvní infekčné riziko.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Obaľovač

Predpoveď pre vybraný týždeň

07. 05. 2018
Monday
Opatrenie nepotrebné
08. 05. 2018
Tuesday
Opatrenie nepotrebné
09. 05. 2018
Wednesday
Opatrenie nepotrebné
10. 05. 2018
Thursday
Opatrenie nepotrebné
11. 05. 2018
Friday
Opatrenie nepotrebné
12. 05. 2018
Saturday
Opatrenie nepotrebné
13. 05. 2018
Sunday
Opatrenie nepotrebné
Graf:
 • Nevyliahnuté motýle (samce) %
 • Nevyliahnuté motýle (samice) %
 • Znášky vajíčok %
 • Liahnutie lariev %
 • Notifikácie
* V prípade odporúčania larvicídu postupujte podľa odporúčania iba v prípade, že ste krátko predtým nepoužili ovo-larvicíd.