Demo

T18 (30. 04 - 06. 05. 2018)

Peronospóra

Opatrenie nepotrebné
Infekcia:
Nízke riziko
Priebeh počasia neovplyvní infekčné riziko.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Múčnatka

Opatrenie podmienené
Infekcia:
Nízke riziko
Opatrenie závisí od vývoja počasia.
Kritický bod: týždňový úhrn zrážok (TZ) = 28 mm. Iba v prípade, že spadne menej zrážok než hodnota TZ, nízke riziko sa mení na vysoké.
Predpoveď pre vybraný týždeň: 34.15 mm
34.15 mm
0 mm
27.75 mm
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie
* In case you did not treat last week, do it now.

Pleseň sivá

Opatrenie nepotrebné
Infekcia:
Nízke riziko
Priebeh počasia neovplyvní infekčné riziko.
Graf:
 • Súčasné riziko infekcie
 • Predpokladané riziko infekcie
 • Vysoké riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Nízke riziko infekcie - dlhodobé údaje
 • Akcie
 • Prophylactic action for next season
 • Persistent infection risk
 • Predpokladané akcie

Obaľovač

Predpoveď pre vybraný týždeň

30. 04. 2018
Monday
Opatrenie nepotrebné
01. 05. 2018
Tuesday
Opatrenie nepotrebné
02. 05. 2018
Wednesday
Opatrenie nepotrebné
03. 05. 2018
Thursday
Opatrenie nepotrebné
04. 05. 2018
Friday
Opatrenie nepotrebné
05. 05. 2018
Saturday
Opatrenie nepotrebné
06. 05. 2018
Sunday
Opatrenie nepotrebné
Graf:
 • Nevyliahnuté motýle (samce) %
 • Nevyliahnuté motýle (samice) %
 • Znášky vajíčok %
 • Liahnutie lariev %
 • Notifikácie
* V prípade odporúčania larvicídu postupujte podľa odporúčania iba v prípade, že ste krátko predtým nepoužili ovo-larvicíd.